Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Vi söker presentatörer till FobasNT23 som gärna vill sprida och diskutera erfarenheter från undervisning eller forskningsresultat. Alla deltagare erbjuds möjlighet att skicka in förslag om att antingen presentera en poster under ett mingel på konferensen, eller hålla en presentation för en del av deltagarna. Presentationerna ges under parallella sessioner där deltagarna väljer att gå på en av flera presentationer som hålls samtidigt i olika salar. Presentatören förväntas göra en kort presentation för att sedan öppna upp för diskussion bland deltagarna. Mellan april till 18 juni är det möjligt att skicka in förslag till presentation/poster-presentation. Besked om antagning till att presentera ges senast 15 september. Observera att även presentatörer behöver anmäla sig och betala deltagaravgift för FobasNT23.

Instruktioner

I ditt förslag till presentation ska du skicka in en sammanfattning av det du vill presentera. Din sammanfattning ska innehålla en beskrivning av kontext, vad du/ni gjort och på vilka sätt detta är till nytta för förskola/skola. Urval görs utifrån:

  • Relevans för förskola/skola
  • Ämne och skolform, där vi eftersträvar variation mellan presentationerna

I ditt förslag till poster-presentation ska du skicka in en sammanfattning av det du vill presentera. Här önskar vi bidrag kring pågående forskning som kanske ännu inte har fått resultat och publicerats, såsom forskningsplan eller liknande. Det är en chans att bolla med både lärare och forskare om hur forskningen kan utformas för att vara till nytta för skolan. NATDID står för trycket av poster för de poster-presentationer som väljs ut.

Sammanfattningarna som skickas in är enbart till för urvalsprocessen, de ska inte ses som slutgiltiga versioner som publiceras i konferensprogrammet.

Skicka in ett nytt bidrag för muntlig presentation.

Skicka in ett nytt bidrag för posterpresentation.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på fobasnt@uv.liu.se