Mer minoritet

Författare

  • Rebecka Danielsson
  • Johanna Finndin
  • Anna Neld
  • Ellen Nordström

DOI:

https://doi.org/10.3384/wcc29/merminoritet

Abstract

Vi som står bakom Mer minoritet är Rebecka, Johanna, Anna och Ellen från sista terminen på kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet. Projektet skapades i syfte att sprida kunskap om ett ämne som vi ansåg borde få mer uppmärksamhet i offentligheten. När vi insåg att vi kunde alldeles för lite om det förtryck som svenska nationella minoriteter har behövt och fortfarande behöver utstå, bestämde vi oss för att lära oss mer om ämnet. Vi vill med detta forum uppmärksamma röster från minoriteterna, men också belysa den bristande kunskapen som inte stannar hos oss utan är stor i hela landet och förhoppningsvis få fler att vilja lära sig mer.

Vi vill inte ta upp den redan begränsade platsen som finns för personer som tillhör minoriteterna att yttra sig. Istället vill vi skapa en plattform där personer kan berätta om sina upplevelser och vad de tycker borde komma till ytan. Du som läsare av denna hemsida kan ta del av intervjuer med representanter från tre av minoritetsgrupperna, läsa snabbfakta för att få kortfattad information och dessutom lära dig mer via våra förslag till vidare kunskapsinhämtning.

Har du egna erfarenheter som du vill dela med dig av? Kontakta gärna oss så att vi kan sprida fler upplevelser från representanter.
Som befolkning måste vi lära oss mer och dessutom bredda våra perspektiv för att på ett bättre sätt kunna lyssna och försöka förstå.

Okunskap kräver utbildning – Läs, lyssna och lär med oss!

Downloads

Publicerad

2022-04-13