Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Jag har följt instruktionerna i mallen och laddar upp publikationen som DOCX
 • Jag godkänner följande avtal:

  Publiceringsavtal SLM Online
  1. Parter
  Detta publiceringsavtal, här kallat Avtalet, avseende ett arbete med titeln som uppges i nästa steg, här kallad Arbetet, som ska publiceras öppen tillgång i SLM Online. Det publiceras i en form av proceeding (fortstatt Proceedingen). Parterna i detta avtal är kursens kontaktperson (Arrangören) och författaren/arna som uppges i nästa steg, fortsatt kollektivt kallade Författaren.

  2. Övriga handlingar
  Arbetet ska publiceras av det elektroniska förlaget Linköping University Electronic Press (LiU E-press) på uppdrag av Arrangören. Genom att underteckna detta avtal accepterar Författaren "Publiceringsvillkoren vid e-publicering via LiU E-Press" (DNR UB-2022-00023). https://ep.liu.se/docs/publiceringsvillkor-sv.pdf

  3. Upphovsrätt
  Innehållet kommer att publiceras med öppen tillgång, det vill säga att ge helt fri tillgång online på Proceedingens Publiceringsplattform.
  Författaren behåller upphovsrätten till alla versioner av Arbetet, som kommer att publiceras med öppen tillgång under licensen Creative Commons Attribution (CC BY). Licensen specificeras ytterligare på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0. Creative Commons-licensen kommer att visas online där Arbetet publiceras.
  Redaktionella ändringar av ett Arbete gjorda av Arrangören måste göras i samråd med Författaren innan Arbetet publiceras. Författaren behåller upphovsrätten till Arbetet inklusive ändringar gjorda av Arrangören.
  Arrangören förbehåller sig rätten att utföra plagiatkontroller av Arbetet innan det publiceras.

  4. Författaren garanterar
  Utöver skyldigheterna i LiU E-press publiceringsvillkor garanterar författaren att:
  4.1 det inlämnade dokumentet kan publiceras i Proceedingen och garanterar även att det är den korrekta versionen som skickat in.
  4.2 Arbetet har inte tidigare formellt publicerats i någon annanstans och övervägs inte för sådan publicering, om inte annat överenskommits med Arrangören.
  4.3 Författaren samtycker till att kompensera Arrangören eller LiU E-press mot eventuella anspråk, åtgärder, relaterade skador, förluster, skulder och utgifter som publiceringen kan åsamkat.
  5. Undertecknande av avtalet
  Genom att kryssa i rutan godkänner Författaren detta avtal och förbinder sig att uppfylla ovanstående policyer och villkor.

Riktlinjer för författare

 1. Ladda ner Word-mallen
 2. Fyll i Huvudrubrik som titeln på bloggen
 3. Skriv era namn under rubriken.
 4. Skriv in texten med er ev. presentation under ”Om oss”
 5. Under rubriken Sociala Medier, markera varje ord för sig, högerklicka och välj ”Länk”. Klistra in länken till respektive Sociala Medier-konto.
 6. Kopiera varje sida från bloggen:
  Använd inklistringsfunktionen ”Slå samman formatering” (se bild nedan)
  1. Lägg sidrubriken som ”Rubrik 1”. När du ändrar formatmall till ”Rubrik 1” blir det automatiskt en ny sida.
  2. Om det finns en publikationstyp (tex artikel, debattinlägg…) lägg in det under rubriken med formatmallen ”Publikationstyp”
  3. Om det finns en ingress, använd formatmallen ”ingress”
  4. Citat använder formatmallen ”citat”
  5. Underrubriker använder formatmallen ”Rubrik 2”
  6. Klistra in bilder i ett eget stycke. Man kan även ha en flytande bild, som kan omges av text. Använd formatmallen ”bildtext” för eventuella figurtexter.
  7. För byline används formatmallen ”Byline”, den är högerjusterad.
  8. Kolla gärna in de tidigare publicerade bloggarna på https://wcc.ep.liu.se/index.php/SLM/issue/archive
 7. Gå igenom Words tillgänglighetskontroll. ”Granska > Kontrollera Tillgänglighet”
 8. När du är nöjd, gå till https://wcc.ep.liu.se/index.php/SLM/about/submissions för att skicka in ditt bidrag.
  1. En av er skapar ett konto, och loggar in.
  2. Klicka på ”Skapa nytt bidrag”
  3. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och ladda upp word-filen 

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här konferensens webbplats kommer endast att användas för konferensens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.