Senaste numret

Vol 1 (2019): Book of abstracts, FALF konferens 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 Juni, Arbetets museum, Norrköping
                    Visa Vol 1 (2019): Book of abstracts, FALF konferens 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 Juni, Arbetets museum, Norrköping

Övergripande tema för konferensen är Hållbar utveckling i organisationer. Arbetslivet står idag inför flera förändringar, bland annat ökad digitalisering, förändrade arbetsvillkor och ökad konkurrens, vilket medför krav på utveckling. Hur kan vi verka för en hållbar utveckling? Detta kommer vi att lyfta från olika perspektiv och på olika sätt.

På FALF 2019 vill vi också skapa en mötesplats för forskare, praktiker och andra intressenter, en mötesplats där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter från olika verksamheter. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till fortsatt arbete för att möta arbetslivets utmaningar, bidra till att skapa nya samarbeten och tjäna som en brygga mellan forskning och praktik.

Under konferensen ser vi fram emot presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet.

Nu ser vi fram emot att träffa er alla i det spännande Arbetets museum mitt i det vackra, anrika industrilandskapet!

Organisationskommittén för FALF 2019

Redaktör: Martina Berglund

ISBN: 978-91-7685-016-9
Serie: Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection, 1 (2019)
156 sidor

Publicerad: 2019-12-19
##plugins.generic.conference.metadata.conferenceDate.title##: juni 10 - juni 12 2019
##plugins.generic.conference.metadata.conferencePlace.title##: Arbetets Museum Norrköping Sverige
Visa alla nummer