Om tidskriften

Forum för arbetslivsforskning (FALF) ordnade 2019 konferensen FALF 2019 på Arbetets museum i Norrköping. 

https://falf.se/