Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 2023

Program

Information

Konferensen i pedagogiskt arbete 2023 äger rum på Campus Norrköping. Huvudkonferensen inleds 13:15 den 16/8 på Cnema med Keynote föreläsning, address Kungsgatan 56. Registrering av deltagare och uthämtning av namnskyltar kommer att ske i Cnemas foajé från klockan 12:00.
Sessionerna och resterande konferens hålls i husen Kopparhammaren och Kåkenhus. Kopparhammaren ligger bredvid Cnema och Kåkenhus är belagt på andra sidan Motala ström, med en gångbro som leder direkt till Kopparhammaren och Cnema. 

Hitta hit

Lokalerna är belägna centralt i staden, vid Kungsgatan. Det är cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Det går även att ta buss 21, riktning Söder Tull till Skvallertorget eller Väster Tull.

Konferensen inleds med Keynote-föreläsning på Cnema, Norrköpings kommuns filmverksamhet. Cnema är beläget i Norrköpings Visualiseringscenter C, hus Kopparhammaren 7. Registrerings- och informationsbord kommer att finnas i Cnema vid inledning. Flaggor, posters och informationsbord kommer finnas i lokalerna för att vägleda. Foajén till Cnema öppnas vid klockan 12:00.

Fika och middag

Fika kommer att serveras under de längre pauserna, 16/8 i Cnema och 17/8 i Kåkenhus, utanför K21.

På kvällen den 16 augusti hålls en gemensam middag för alla deltagare vid restaurang Stadsvakten. Middagen är inkluderad i priset för konferensen. Middagen börjar 19:00.

Presentationer

Författaren förväntas presentera i 15 minuter under en session. En session består av fyra författare som presenterar. Varje session ges 15 minuter i slutet för frågor på presentationerna. 

4 presentationer genomförs under varje session, vilka grupperas tematiskt av konferensens vetenskapliga kommitté. Både seniora forskare och doktorander presenterar vid samma sessioner under konferensen. Det går bra att ha sin presentation på egen dator eller USB. 

En senior forskare vid varje session har valts ut till chair. Att vara chair innebär att du kan bistå med dator för de presentatörer som använder USB och att du ansvarar för att moderera frågor till deltagarna samt för tidshållning (lappar med tidsangivelser finns i salarna). I varje sal finns någon från LiU som kan hjälpa till med det tekniska systemet. Om du som chair inte kan bistå med dator, hör av dig.

Förkonferens för doktorander 15-16 Augusti

I samband med konferensen anordnas en förkonferens för doktorander. Förkonferensen anordnas som en del i forskarutbildningskurser om pedagogiskt arbete, men är även öppen för doktorander inom andra fält. Förkonferensen är dock inte enbart en del i en kurs utan en möjlighet för doktorander att utbyta erfarenhet och bygga nätverk.  Förkonferensen börjar klockan 13:00 i Kopparhammaren 2, ingång 14. Det går att hämta ut sin namnskylt från klockan 12:30.

Program:

Nedanför sessionerna finns listor med abstracts skrivna av doktorander och övriga forskare. Länkarna tar dig till texten i abstracts med länkar till respektive session.

Utgiven av: Linköping University Electronic Press 2023
Linköping Electronic Press Workshop and Conference Collection, nr. 32
ISSN 2003-6523

##issue.tableOfContents##

Innehållsförteckning

15-16:20 16 Augusti

16:30-18:00 16 Augusti

9:00-10:20 17 Augusti

10:40-12:00 17 Augusti

Doktorandbidrag

Bidrag från övriga deltagare

Visa alla nummer