Foto: Peter Modin

Praktiknära forskning inom pedagogiskt arbete är temat för nästa nationella konferens som äger rum den 16-17 augusti 2023 på Campus Norrköping. En förkonferens för doktorander sker den 15-16 augusti.

Det är tolv år sedan första nationella samlingen för forskning i pedagogiskt arbete gick av stapeln i Norrköping. Sedan dess har pedagogiskt arbete konsoliderats som forskningsämne, samtidigt som fältets förankring i utbildningspraktikens och samhällets ständiga förändring har drivit på för utveckling och förnyelse. Hur tar forskare sig an de utmaningar som kommer med ständigt skiftande förutsättningar inom utbildningens vardag?

Det övergripande temat för konferensen är hur praktiknära forskning görs inom den föränderlighet som hör till pedagogiskt arbete.

I samband med konferensen hålls en förkonferens för doktorander. Förutom att behandla konferensens övergripande tema kretsar förkonferensen kring utmaningar och möjligheter i pedagogiskt arbete utifrån fältets kontinuitet och förändring.

Konferensen är ett forum där forskare och doktorander presenterar och diskuterar aktuell forskning. Vi välkomnar också lärare, skolledare och andra praktiker med skolutvecklande uppdrag.

Där så är lämpligt ser vi gärna att presentationer knyts till konferensens övergripande tema, men välkomnar även studier som på andra sätt adresserar frågor om det pedagogiska arbetets villkor och vardag. Anmälan öppnar 1 februari, 2023.

Konferensen kommer att äga rum den 16-17 augusti, 2023 vid Linköping universitet, Campus Norrköping. Förkonferensen för doktorander sker den 15-16 augusti. 

Konferensavgiften är 2500 kr. I priset ingår middag.

Presentationer:

Författaren förväntas presentera i 15 minuter under en session. En session består av fyra författare som presenterar. Varje session ges 15 minuter för frågor på presentationerna. 

4 presentationer genomförs under varje session, vilka grupperas tematiskt av konferensens vetenskapliga kommitté. Det är endast möjligt att presentera ett paper per författare. Schemat för konferensen bestäms av organisatören. Det går inte att önska tid för presentation.

Abstract

Ordgräns: 250-300 ord, exklusive referenser.

Ett abstract förväntas innehålla:
1. Syfte och/eller forskningsfrågor
2. Teori
3. Metod
4. Förväntade resultat
5. Referenslista