Senaste numretNationell konferens i pedagogiskt arbete, 2023

Publicerad juni 16, 2023

Program

Information

Konferensen i pedagogiskt arbete 2023 äger rum på Campus Norrköping. Huvudkonferensen inleds 13:15 den 16/8 på Cnema med Keynote föreläsning, address Kungsgatan 56. Registrering av deltagare och uthämtning av namnskyltar kommer att ske i Cnemas foajé från klockan 12:00.
Sessionerna och resterande konferens hålls i husen Kopparhammaren och Kåkenhus. Kopparhammaren ligger bredvid Cnema och Kåkenhus är belagt på andra sidan Motala ström, med en gångbro som leder direkt till Kopparhammaren och Cnema. 

Hitta hit

Lokalerna är belägna centralt i staden, vid Kungsgatan. Det är cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Det går även att ta buss 21, riktning Söder Tull till Skvallertorget eller Väster Tull.

Konfe... Mer

##issue.tableOfContents##

Innehållsförteckning

15-16:20 16 Augusti

16:30-18:00 16 Augusti

9:00-10:20 17 Augusti

10:40-12:00 17 Augusti

Doktorandbidrag

Bidrag från övriga deltagare

Visa alla nummer

Praktiknära forskning inom pedagogiskt arbete är temat för nästa nationella konferens som äger rum den 16-17 augusti 2023 på Campus Norrköping. En förkonferens för doktorander sker den 15-16 augusti.

Det är tolv år sedan första nationella samlingen för forskning i pedagogiskt arbete gick av stapeln i Norrköping. Sedan dess har pedagogiskt arbete konsoliderats som forskningsämne, samtidigt som fältets förankring i utbildningspraktikens och samhällets ständiga förändring har drivit på för utveckling och förnyelse. Hur tar forskare sig an de utmaningar som kommer med ständigt skiftande förutsättningar inom utbildningens vardag?

Det övergripande temat för konferensen är hur praktiknära forskning görs inom den föränderlighet som hör till pedagogiskt arbete.

I samband med konferensen hålls en förkonferens för doktorander. Förutom att behandla konferensens övergripande tema kretsar förkonferensen kring utmaningar och möjligheter i pedagogiskt arbete utifrån fältets kontinuitet och förändring.

Konferensen är ett forum där forskare och doktorander presenterar och diskuterar aktuell forskning. Vi välkomnar också lärare, skolledare och andra praktiker med skolutvecklande uppdrag.

Där så är lämpligt ser vi gärna att presentationer knyts till konferensens övergripande tema, men välkomnar även studier som på andra sätt adresserar frågor om det pedagogiska arbetets villkor och vardag. Anmälan öppnar 1 februari, 2023.

Konferensen kommer att äga rum den 16-17 augusti, 2023 vid Linköping universitet, Campus Norrköping. Förkonferensen för doktorander sker den 15-16 augusti. 

Konferensavgiften är 2500 kr. I priset ingår middag.

Presentationer:

Författaren förväntas presentera i 15 minuter under en session. En session består av fyra författare som presenterar. Varje session ges 15 minuter för frågor på presentationerna. 

4 presentationer genomförs under varje session, vilka grupperas tematiskt av konferensens vetenskapliga kommitté. Det är endast möjligt att presentera ett paper per författare. Schemat för konferensen bestäms av organisatören. Det går inte att önska tid för presentation.

Förkonferens för doktorander 15-16 Augusti

Förkonferensen är för doktorander och anordnas som en del i forskarutbilningskurser om pedagogiskt arbete. Förkonferensen är dock inte enbart en del i en kurs utan en möjlighet för doktorander att utbyta erfarenhet och bygga nätverk. 

Alla doktorander är välkomna till förkonferensen, oavsett om de går kursen i Pedagogiskt Arbete nu eller har gjort det förr. När du lämnar in abstract och väljer "doktorandbidrag" indikerar du att du är intresserad av förkonferensen.

Doktorander som medverkar kommer få presentera under huvudkonferensen 16-17 Augusti, i samma sessioner som seniora forskare.